İşyeri Hemşireliği Derneği

Yazar Gökhan Asan on Saturday, 21 September 2013 | 07:35

İşyeri hemşireliği yeni bir meslek sayılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan iş güvenliği kanunu yürürlüğe 2011'de girdi, ancak işyeri hemşirelerini kapsayan düzenlemeler tam anlamıyla yürürlüğe girmiş değil. Ancak 2016 yılına kadar tamamen yürürlükte olması düşünülüyor. Bu bağlamda işyeri hemşirelerinin örgütlülük bazında da yeni oldukları söylenebilir.

Şu ana kadar işyeri hemşireleri tarafından “İş Sağlığı Hemşireliği Derneği” kurulmuştur. İşyeri hemşireliği sertifikası sahibi işyeri hemşirelerinin oluşturduğu bu dernek (kısaca İŞHEM-DER), iş sağlığı hemşireliğinde ulusal düzeyde standardizasyonun sağlanmasını ve işyeri hemşireliği uygulamalarının geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Merkezi Kocaeli'nde bulunan dernek, işyeri hemşireleri ile ilgili oluşturulacak diğer derneklere de öncü olmayı hedefliyor.

Dernek, işyeri hemşireleri ile ilgili bazı gelişmeleri kendine görev edinmiştir. Bunlar arasında iş sağlığı hemşireliği alanında akademik çalışmalar yapanlara destek ve teşvik sağlamak, işyeri hemşireliği alanında çalışan tüm akademisyenler arasında iletişim kurmak, tüm ülkedeki işyeri hemşirelerinin profilini çıkartmak, işyeri hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin her anlamda yeni tasarılar geliştirmek, işyeri hemşirelerinin özlük haklarının gerekli takibini yapmak, işyeri hemşiresi olmak için zorunlu olan sertifika programlarının uygulanmasını sağlamak ve değerlendirmek, işyeri hemşireliği adına bilimsel araştırmaları teşvik etmek, işyeri hemşireliği ile ilgili bilgilendirici yayın yapmak, işyeri hemşireleri hakkında çeşitli konferans ve seminerler düzenlemek ve dernek üyeleri arasında mesleki ve sosyal merkezlerle iletişimi sağlamak gibi görevler sayılabilir.

Bilindiği gibi sertifikalı işyeri hemşirelerinin görevleri arasında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm problemlerin saptanmasında işyeri hekimine yardımcı olmak, bu hususta yapılacak her türlü çalışmada işyeri hekimine yardım etmek, işçilerin sağlık düzeyleri ile ilgili bilgi toplamak, periyodik muayene formunu işlemek, işyerinde sağlık taramaları yapmak yer alıyor. Öte yandan işyeri hemşireleri gerekli görürlerse, şüpheli durumlarda işyeri hekimine bildirmekle görevlidirler. İş Sağlığı Hemşireliği Derneği başta olmak üzere, ileride de kurulacak olan işyeri hemşireleri dernekleri; işyeri hemşirelerinin görevlerini en doğru şekilde icra etmeleri için de paylaşımlarda bulunacak ve bu alanda gelişmeyi sağlayacaklardır.

0 yorum:

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Bilginti - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalama yapılamaz!..