Ana Sayfa » , , , » DGS ile Lisans Programlarına Yerleşenler için Önemli Değişiklik

DGS ile Lisans Programlarına Yerleşenler için Önemli Değişiklik

Yazar Gökhan Asan on Wednesday, 21 May 2014 | 23:44

DGS ve değişiklikler
Bu yıl herhangi bir önlisans programından mezun olan ve DGS (Dikey Geçiş Sınavı)'ye girmeyi düşünenler ya da daha önceki yıllarda DGS'yi kazanıp lisans programına yerleşen öğrenci arkadaşlarımızı çok yakından ilgilendirecek kritik bir yönetmelik değişikliği yaşandı. Öyle ki birçok öğrencinin eğitim hayatını değiştireceğinden, özellikle bu konuya değinmek istedim çünkü DGS'yi sürekli takip edenler dışında, bu konunun kimsenin dikkatini çekmediğinden eminim.


Öncelikle sözünü ettiğim yönetmeliğin eski haline göz atalım;

"MADDE 25"

(1) Değişim programlarına katılıp gittiği yüksek öğretim kurumunda aldığı dersleri başarı ile tamamlayan öğrencilerin yarıyıl kaybına uğramamalarını sağlamak için iki yüksek öğretim kurumu arasında değişim öncesi ders intibakını öngören protokol imzalanır.

(2) Yurt içindeki bir yüksek öğretim kurumundaki uluslararası ortak diploma programına devam eden öğrencilerden, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumundan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenler, yurt içinde gördüğü yüksek öğrenimdeki başarı notu esas alınarak, bu Yönetmelikteki geçiş şartları çerçevesinde kendi yüksek öğretim kurumunda veya başka bir yüksek öğretim kurumundaki eşdeğer bir diploma programına yatay geçiş yapabilirler.

(3) Uluslararası ortak diploma programından aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programlara; uluslararası ortak diploma programlarından yurt içindeki diğer diploma programlarına veya yurt içindeki bir diploma programından uluslararası ortak diploma programlarına yatay geçişler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları intibak programında alınan dersler ile lisans programından aldıkları dersler üzerinden hesaplanır. 

(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir."
Dilerseniz kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.


Peki kırımız ile vurguladığım 4. Madde ’den ne anlıyoruz, isterseniz bunu biraz açalım; Şöyle ki, DGS’yi kazandınız ve lisans programına yerleştiniz diyelim. 1. ve 2. Sınıfta alacağınız derslerin toplamı 15 olsun ve bu alacağınız derslerin 7’sini yerleştiğiniz üniversitenizin muaf kabul ettiğini varsayalım. Yani sizden okumanız istenen ders sayısı 8’e düşmüş oldu. Yukarıda ki, başka bir değişle eski yönetmeliğe göre sadece bu 8 dersin not ortalaması alınıyordu yani muaf sayıldığınız dersler ortalamanıza etki etmiyordu.

Peki ne değişti? 

Gelin şimdi 2 Mayıs Cuma günü yönetmelikte değişen bu kritik maddeyi inceleyelim;

 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25'inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”
Kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

Evet gelelim bu madde’de ne denilmek istendiğine yani yapılan değişiklik ne anlam ifade ediyor; Öncelikle yapılan değişikliğin temeli olan cümleyi (“lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler”) ayrıca vurgulamak istedim çünkü dikkatli incelenmezse gözden kaçabilir. Arkadaşlar cümlede geçen intibak, bildiğiniz üzere intibak programı değil bunun altını çizmekte fayda var. İntibaktan kasıt, muaf tutulduğunuz derslerdir. Yani bu değişiklik ile varsayalım yerleştiğiniz lisans programından mezun oldunuz ve ortalamanız hesaplandı. İşte bu noktada önlisanstaki notlarınızda lisans not ortalamanıza etki edecek. Kısaca muaf sayıldığınız dersleriniz, lisans not ortalamanıza direkt yansıyacak. Peki bunun ne gibi faydası ya da zararı var? Özellikle, DGS ile yerleşen ve son sınıf lisans öğrencileri not ortalaması konusunda sıkıntı yaşıyorlar ise, bu yeni yönetmelik gereği ilgili öğrenci işlerine başvurup ortalamalarını bir nebze de olsa iyileştirme şansları var.

0 yorum:

Post a Comment

 
Copyright © 2013. Bilginti - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalama yapılamaz!..